ตำแหน่งต่าง ๆ การลงโฆษณากับ www.thekop.in.th
Zone
Size
File
File Size
หน้าที่แสดง
ราคา
สถานะ
Intro Page
To be Confirmed
Image , Flash
100 KB
Intro Page
N/A
ว่าง
TOP
728x90 Pixel
Image , Flash
80 KB
ทุกเพจวิว
N/A
ว่างเดือน ธันวาคม 2551
A1
468 x 60 Pixel
Image , Flash
50 KB
ทุกเพจวิว ยกเว้นหน้า Forums
N/A
ว่าง
A2
468 x 60 Pixel
Image , Flash
50 KB
เฉพาะหน้า Forums
N/A
ว่าง
B1
440 x 100 Pixel
Image , Flash
80 KB
เฉพาะหน้าแรก
N/A
ว่าง
B2
468 x 60 Pixel
Image , Flash
50 KB
เฉพาะหน้าแรก
N/A
ว่าง
B3
468 x 60 Pixel
Image , Flash
50 KB
เฉพาะหน้าแรก
N/A
ว่าง
C
728 x 90 Pixel
Image , Flash
80 KB
เฉพาะหน้า Forums
N/A
ว่าง
D1
125 x 125 Pixel
Image , Flash
25 KB
ทุกเพจวิว ยกเว้นหน้า Forums
N/A
ว่าง
D2
125 x 300 Pixel
Image , Flash
50 KB
เฉพาะหน้าแรก
N/A
ว่าง
Footer Zene
468 x 60 Pixel
Image , Flash
50 KB
ทุกเพจวิว
N/A
ว่าง
Slice Zone
120 x 120 Pixel
Image , Flash
25 KB
ทุกเพจวิว เลื่อนตาม Scrollbar
N/A
ว่าง
++ ติดต่อลงโฆษณาที่ thekop.in.th@hotmail.com / หรือโทร. 089-2725500 ++


หมายเหตุ ไม่รับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ การพนัน สินค้าทางเพศ และ สิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด
ดูรายละเอียดของตำแหน่งต่าง ๆ ของโฆษณา ส่วนหน้าแรก และ หน้า Forums ที่รูปด้านล่าง